Retourneren

Niet tevreden?

Heb je een klacht? Of ben je niet tevreden over een aankoop bij Just Refurbised? Wij hanteren een bedenktermijn van 14 dagen. Tijdens dit termijn heb je de tijd om te bepalen of je de juiste keuze hebt gemaakt.

Je kunt het product binnen 14 dagen na ontvangst naar ons retourneren. Stuur ons hiervoor een mailtje met het ordernummer, de producten welke je retour wenst te sturen en de reden. Een reden is overigens niet verplicht. Vervolgens ontvang je van ons het retour adres.

Graag het product retouren in originele staat en verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk). Dus bekijk het product gerust zoals je in de winkel zou doen. Voorbeeld: haal de iPad uit de doos en bekijk hem van alle kanten. Het is niet de bedoeling om hem niet helemaal te personaliseren.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door je aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van het Europese modelformulier.

Retour adres:

Just Refurbished is een merknaam van Family Store BV
T.a.v. retouren 
Vondellaan 135, 3521 GH Utrecht

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je nadrukkelijk anderszins hebt ingestemd. Wij zullen in geen geval extra kosten in rekening brengen voor de terugbetaling. De terugbetaling wordt verricht was wij het geretourneerde goed hebben ontvangen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat het redelijke termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor eigen rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

In geval van herroeping zal niet alleen de koopovereenkomst worden ontbonden, maar hierbij automatisch ook de financieringsovereenkomst (kosteloos) mocht dit van toepassing zijn.

Twijfel je nog over de retourzending? Neem dan even contact met ons op of kijk op www.justrefurbished.nl/retourneren.html