Natuurlijk willen wij dat je tevreden bent over de Just Refurbished, dienstverlening en onze producten. Wij zullen er dan ook alles aan doen om je klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is het voor ons wellicht aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening of product kunnen verbeteren.

Je klacht wordt in behandeling genomen indien je bij Just Refurbished een bestelling hebt gedaan; je naam/adres/woonplaats vermeld staat; je klacht binnen eeen tijdsbestek van 2 maanden gemeld hebt.

Hoe en waar kunt u uw klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen via verschillende opties die getoond worden op onze contactpagina of je kunt een schriftelijke klacht indienen. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie. Als je het niet eens bent met de oplossing of komen wij er samen niet uit dan kan je overwegen je klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel of aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Klacht indienen via contact pagina 

Adres schriftelijke klacht.

Just Refurbished
T.a.v. klantenservice
Vondellaan 136
3521 GH Utrecht

Je ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van je klacht.

Van wie en wanneer verneem je de uitspraak? Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 14 dagen verstrijken voor je de uitspraak over jouw klacht hebt ontvangen. Je ontvangt een reactie van het hoofd van de afdeling Klantenservice.